เว็บยูฟ่า เว็บ UFABET

เว็บยูฟ่า “เครื่องดื่มตราช้าง” เดินหน้าสานฝันเยาวชนไทย มอบให้เพื่ออนาคต เว็บยูฟ่า กับคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทย “ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก” ต่อเนื่องปีที่ 8 ลงพื้นที่กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลาคุณพงษ์ศักดิ์ พันธุคุปต์ เว็บยูฟ่า ผู้จัดการออนเทรด เว็บ UFABETภาคการขายที่ 8 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยคุณประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ดร.เกษม พันธุสะ เว็บ UFABETกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา คุณพลากร นัคราบัณฑิต กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา คุณภาคภูมิ ผดุ้งกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา และคุณมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เว็บยูฟ่า เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ช้าง เว็บ UFABETโมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ 8” ซึ่งมีน้องๆเยาวชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 350 คน

สนใจเป็นสมาชิกคลิ๊ก เว็บยูฟ่า เรายินดีพร้อมให้บริการ